צוהר אור עגול

מק״ט צוהר אור עגול

צוהר  אור, מאפשר לראות האם האור דולק כשהדלת נעולה

ממוקם מתחת לרזוטה של המפתח