KING SIZE AC5 12MM 2442

מק"ט 2442קינג סייז

פרקט למינציה  2442

גאטובה פלאנק עם פאזה היקפית

פרקט קינג סייז הינו הפרקט החזק והטוב בעולם מותקן בשדות תעופה 

ומתאים לשימוש מסחרי כבד

מתאים גם לשימוש ביתי עומד בכל התקנים הישראלים ובינלאומים אורך לוח 185 סמ